W rocznicę pacyfikacji Liszek Drukuj
Wpisany przez Adam Kowalik   
wtorek, 03 lipca 2018 17:25

Z okazji 75. rocznicy pacyfikacji Liszek przypominamy fotografię wykonaną podczas uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych na rynku lisieckim w 1983 roku. W wydanej przez nasze Stowarzyszenie książce Liszki-szkice z dziejów, z której ta fotografia pochodzi, czytamy na temat historii tego monumentu:

Przez długi czas zastanawiano się nad formą dodatkowego upamiętnienia tragedii z lipca 1943 roku. Jedna z koncepcji przewidywała usypanie kopca w miejscu pierwszego pochówku pod Maciejówką. Ostatecznie jednak zdecydowano, że pomnik stanie na skwerze przed kościołem. Miał się tym zająć powołany do życia Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika ku Czci Ofiar Okupacji Hitlerowskiej w Liszkach Pomordowanych w dniu 4 lipca 1943 roku.

W jego skład weszli: przewodniczący - Antoni Indyk (sekretarz Koła ZBOWiD Liszki), płk. Józef Gołojuch - wiceprzewodniczący (członek Zarządu Wojewódzkiego ZBOWiD), Maria Preneta - sekretarz (dyrektor Banku Spółdzielczego w Liszkach) oraz sześciu członków - Jarosław Dymanus (kierownik szkoły), Józefa Pyla (nauczycielka), Tadeusz Kowalik (radny WRN i sołtys), Józef Sternal (naczelnik Gminy), Piotr Zys (I sekretarz Gminnego Komitetu PZPR) i Jan Steczko (prezes Koła ZBOWiD w Liszkach).

Uroczyste odsłonięcie granitowego krzyża z tablicą upamiętniającą nazwiska pomordowanych miało miejsce 4 lipca 1983 roku, a więc w 40. rocznicę pacyfikacji.

Wzięła w nim udział kompania Ludowego Wojska Polskiego, która po apelu poległych oddała salwę honorową.

Ponad rok później, tj. 1 września 1984 roku, czyli dokładnie 45 lat po wybuchu II wojny światowej, pod nowym pomnikiem odbyła się uroczystość dekoracji sztandaru Koła ZBOWiD w Liszkach Orderem Krzyża Walecznych. Rada Państwa przyznała go wsi Liszki za czyny męstwa i odwagi mieszkańców wykazane w walkach z hitlerowskim okupantem. Dyplom podpisany przez przewodniczącego Rady prof. Henryka Jabłońskiego nosi datę 6 października 1983 roku.

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 17:33