Organizowanie konkursów, zajęć i warsztatów Drukuj
poniedziałek, 05 września 2011 12:58

Opis projektu:

Organizowanie konkursów, zajęć i warsztatów.

Zakładane cele projektu:

Prowadzenie, inspirowanie, wspieranie i popularyzowanie działań zmierzających do upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Ziemi Lisieckiej.
Zrealizowane do tej pory:

- konkurs fotograficzny (we współpracy z Urzędem Gminy);
- konkurs wiedzy o Ziemi Lisieckiej.

W trakcie realizacji:

Konkurs im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Czas trwania projektu:

projekt stały

Poprawiony: poniedziałek, 05 września 2011 13:06