Gromadzenie i utrwalanie zasobów dziedzictwa Ziemi Lisieckiej Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Opis projektu:

Gromadzenie i utrwalanie zasobów dziedzictwa Ziemi Lisieckiej oraz popularyzowanie działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o historii i dziedzictwa kulturowego regionu.

Zakładane cele projektu:

Utrwalenie zasobów w formach umożliwiających udostępnianie i rozpowszechnianie.

Podejmowane działania:

Gromadzenie i utrwalanie zasobów dziedzictwa Ziemi Lisieckiej oraz popularyzowanie działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o historii i dziedzictwa kulturowego regionu
W tym:
- wyszukiwanie i pozyskiwanie zasobów dziedzictwa narodowego;
- skanowanie i renowacja danych zdjęć, rękopisów, dokumentów, kronik itp.;
- fotografowanie zabytków kultury materialnej;
- utrwalanie zgromadzonych zasobów dziedzictwa narodowego;
- utrwalanie zgromadzonych zasobów na nośnikach cyfrowych, drukowanie, kserokopia;
- przygotowanie zebranych materiałów do rozpowszechnienia i udostępnienia;
- akcje promocyjne.

Zakładane rezultaty:

Stworzenie bazy i utrwalenie dóbr dla przyszłych pokoleń oraz trwałe zwiększenie potencjału kulturowego regionu, upowszechnienie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Ziemi Lisieckiej.

Czas trwania projektu:

projekt stały

Dodatkowe informacje:

W 2011 roku projekt jest realizowany przy udziale finansowym Gminy Liszki.

We wrześniu i październiku, we wszystkie poniedziałki od godz. 16 do 18 w budynku byłego GOK w Liszkach przedstawiciele Stowarzyszenia oczekują na mieszkańców Gminy Liszki oraz pozostałe zainteresowane osoby, które chciałyby udostępnić Stowarzyszeniu zasoby dziedzictwa celem ich utrwalenia. Materiały zostaną zwrócone właścicielom po ich utrwaleniu.